YTS (Yasal Takip Sistemi), "İdari Takip", "Yasal Takip (İcra)" ve "Dava" ana modüllerinden oluşan, kurumların tahsili gecikmiş alacaklarının takibi, tahsilatı ve diğer tüm hukuki süreçlerinin kurum içi sistemlerle ve UYAP ile tam entegre bir şekilde yönetilebilmesini sağlayan WEB tabanlı kurumsal yazılım çözümüdür.

/etcBASE'nin bilgi birikimi ve deneyimlerinin ürünü olan YTS;
Finans, Enerji, Telekom, Perakende, Otoyol İşletmeleri gibi farklı sektörlerin, Kredi Alacakları, Fatura Alacakları, Kambiyo Senetlerine Dayalı Alacakları, Otoyol İhlali Geçiş Alacakları gibi farklılaşan alacak türlerine göre özelleştirilmiş bir sistemdir.

Her sektörün kendine has dinamiklerini barındırmakta ve kurumların yasal takip ve tahsilat yönetimi alanındaki stratejik, organizasyonel ve operasyonel ihtiyaçlarınızın tümüne hitap etmektedir.YTS - İdari Takip Modülü

Gecikmeye düşen alacakların tahsilatına yönelik son çare yasal takip değildir.

Yasal takibe başvurmadan önce, "YTS - İdari Takip Modülü" nün sistematiği ve uygun iletişim becerilerine sahip kadrolar vasıtasıyla son kez borçlulara ulaşıp, süreci sulh ile sonuçlandırmak mümkün. 

"YTS - İdari Takip Modülü" nün mümkün kıldığı, süreç bazlı iletişim aktiviteleri (Santral Entegrasyonu, Telefonla Arama Önyüzü, SMS Entegrasyonu, Borç yapılandırma, Süreç Tasarım Altyapısı,Operasyonel Raporlama, vb) sayesinde borçlular ile yasal takip öncesi erken aşamada iletişime geçilebilmekte ve tahsilat süreci hızlandırılmaktadır. 

YTS - Yasal Takip Modülü

MTS (Merkezi Takip Sistemi) ve İcra Dairelerinde takip açılışları, büro performansı yönetimi, avans/masraf yönetimi, tahsilat yönetimi, ödeme planlama, resmi kurum sorguları, tebligat, haciz, satış gibi tüm finansal ve hukuki süreçlerin istenirse UYAP ile tam entegre bir yapıda yürütülmesini sağlayan YTS modülüdür.  Yasal Takip Modülünün, UGY (UYAP Görev Yöneticisi) ile birlikte kullanılması halinde;
UYAP Avukat Portal ile YTS operasyonel anlamda entegre edilmekte, iki sistem birlikte tek bir yasal takip sistemi gibi davranabilmekte ve böylece iki ayrı sistemde mükkerer işlemler yapılmasına gerek kalmamaktadır.

YTS - Dava Modülü

Kurumların herhangi bir nedenle tarafı (davalı, davacı, müdahil, vb) oldukları davaların, dava açılışı, istinaf, temyiz, tashihi karar gibi tüm hukuki süreçlerini, kadrolu ve/veya sözleşmeli avukatlar kanalıyla izleyip yönetebilmelerini sağlayan, diğer YTS modülleri ile birlikte veya bağımsız olarak kullanılabilen modülümüzdür..