İnsan kaynağına yapılan yatırımın şirketlere en büyük değeri kattığına inanarak çıktığımız bu yolda, iş için en uygun nitelik ve kriterlere sahip, işinde uzman, kişisel motivasyonu yüksek, gelişime açık bireyleri bir araya getirerek doğru işe doğru ekibi kurmak ve ekiplerin gelişimini desteklemek temel insan kaynakları politikamızdır. Bu sebeple insan kaynağına yapılan yatırımı ön planda tutmakta ve bir kurumun en önemli sermayesinin insan olduğuna inanmaktayız.

Temel insan kaynakları prensiplerimiz;                                                                                                                                                                           

  • Doğru işe doğru kişiyi yerleştirmek,
  • Her seviyedeki çalışanın motivasyonunu yüksek tutmak,
  • Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını analiz etmek ve doğru eğitim planlarını sunmak,
  • Çalışanların performans kriterlerini doğru belirlemek ve buna göre objektif bir değerlendirme yapmak,
  • Terfi kriterlerini net olarak belirlemek, çalışanları bu konuda bilgilendirmek ve uygun değerlendirmelerin sonunda terfi süreçlerini tamamlamak,
  • Çalışanların görüş ve önerilerini dikkate alarak kuruma olan bağlılığı arttırmak,
  • Çalışanların tüm özlük haklarını korumak.