"YTS UYAP Kurumsal" ürünümüzle müşterilerimize;

Adalet Bakanlığının kurumlara "Kurumsal UYAP Portal Aboneliği" kapsamında sağlamakta olduğu ve kurumların operasyonları açısından belirli kısıtlar içeren kullanım imkanlarının, /etcBASE 'in tecrübesi ve yenilikçi yaklaşımı ile maksimum faydaya dönüştüğü bir hizmet altyapısı sunuyoruz.

  • UYAP Kurumsal Portal'de her biri ayrı bir dosya olarak ve dağınık şekilde tutulmakta olan, kapalı ve açık tüm UYAP dosyalarınızın (icra, hukuk, dava, ceza dava, talimat, arabuluculuk, vb) ve işlem hareketlerinin konsolide bir şekilde tutulup izlenebildiği,
  • Tahsilat, avans, masraf, harç gibi tutarsal kalemlerin ve reddiyatların dosya bazında ve/veya ilişkili dosyalar bazında konsolide olarak izlenebildiği,
  • Kendi yasal takip sisteminizdeki dosyalarınızla T.C. Adalet Bakanlığı UYAP sistemindeki dosyalarınızın eşleştirmelerinin, “dosya eşleştirme mekanizmalarımız” sayesiyle otomatik olarak yapılıp, “tam eşleşen dosyalar” ve “eşleşmeye aday dosyalar” ayrımında belirlenip, kurum yasal takip sistemine gönderilebildiği,
  • Tam eşleşme durumunda merkez kullanıcılar ve hukuk bürosu kullanıcılarının YTS dosyası ile ilişkili olarak UYAP dosyasını da tüm detayları ile görüntüleyebildiği,
  • YTS altyapısının raporlama imkanlarının kullanımı ve task altyapısı sayesinde, açık-kapalı tüm dosyalarınızda reddiyatı henüz yapılmamış “harç”, “masraf”, “avans” ve “tahsilat” larınıza yönelik genel taramalar yapabileceğiz ve böylece icrada bekleyen alacaklarınıza yönelik toplu aksiyon alabileceğiniz,

bir hizmetler bütünü olan YTS UYAP Kurumsal 'ı, YTS (Yasal Takip Sistemi) ürünümüzden bağımsız olarak, ancak YTS ürünümüzün tüm operasyonel/altyapısal zenginliklerini (güvenlik, raporlama, yetkilendirme, task yönetimi, vb.) içeren bir yapıda sunuyoruz.