Kalite Politikamız


/etcBASE’ in yazılım geliştirme, teknik destek ve kendi iç faaliyetlerinde kalite, tüm iş süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası ve kritik bir boyutudur.

Bizim için kalite, belirlenen veya olabilecek müşteri gereksinimlerinin, beklentilere uygun olarak her seferinde tam zamanında karşılanmasıdır.

Tüm şirket hedefleri belirlenirken, süreçler tasarlanır ve geliştirilirken, yatırım ve kaynak planları hazırlanırken yasal şartlar, sözleşme gerekleri, müşteri öncelikleri ve şirket kültürümüzün kuralları göz önüne alınarak hareket edilir.

Kritik iş süreçlerimiz ile kalitenin yanında diğer standartlarla da entegre ederek desteklediğimiz yönetim sistemimiz, belirli aralıklarla gözden geçirilerek iyileştirme planları yapılır ve gerekli aksiyonlar alınır.


Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği, tüm iş süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası ve kritik bir boyutudur.

Tüm şirket hedefleri belirlenirken, süreçler tasarlanır ve geliştirilirken, yatırım ve kaynak planları hazırlanırken, tüm bilgi güvenliği şartları ve bu konudaki /etcBASE politikaları esas alınır.

Tüm planlama, uygulama, kontrol ve iyileştirme faaliyetlerinde öncelikle yasal ve kurumsal müşteri gereksinimleri esas alınır. Tüm sonuçlar  kaydedilir.

Kritik iş süreçleri ve bilgi varlıklarının, etkin ve güvenli şekilde yönetilmesi için risk analizleri ve risk değerlendirmeler yapılır, değişen şartlara göre gözden geçirilerek, gerekli aksiyonlar alınır.

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm süreçler, politikalar ve ilgili uygulamalar Üst yönetim tarafından belirli aralıklarla gözden geçirilerek gerekli iyileştirmeler planlanır.

Bilgi güvenliği sistemimizin üç temel dayanağı şu şekilde ifade edilebilir;

Gizlilik: Önem taşıyan kritik bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi ilkesi.

Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün bozulmaması, tüm bileşenlerinin güvenli bir şekilde kullanılabilir halde muhafaza edilmesi ilkesi.

Erişilebilirlik: Yetkili kişilerin, yetki sınırları içerisindeki bilgilere, gerektiğinde ve ihtiyaç duyduklarında, tanımlanmış kanallardan ilgili yöntemlerle erişebilmeleri ilkesi.