Gayrimenkul Yönetim Sistemi (GYS), bankaların "kredi tahsis" ve "kredi kullandırım" süreçlerinde, son derece kritik öneme sahip olan “ekspertiz” ve “ipotek tesisi” işlemlerinin, şubeler, SPK lisanslı ekspertiz şirketleri, gayrimenkul değerleme uzmanları ve hukuk büroları ile koordineli ve diğer banka sistemleriyle bütünleşik olarak yürütülmesini sağlayan web tabanlı bir yazılım ürünüdür.

“Konut Kredileri” ve “Ticari Krediler” karşılığında bankaların – aldığı  gayrimenkul rehini (ipotek) teminatlarının, kredi onayları öncesinde dış ekspertiz firmaları kanalıyla ve otomatik olarak ekspertiz raporlarının üretilmesi, kredi onaylandıktan sonra da avukatlar -aracılığıyla  gayrimenkul üzerine banka ipoteğinin tesis edilmesi süreçlerinin yönetim ve operasyonunu içermektedir.

"Ekspertiz Yönetimi" ve "İpotek Tesisi Yönetimi"  modüllerinin birlikte veya bir birinden bağımsız olarak ve banka sistemleri ile entegre bir şekilde  kullanımına imkan veren GYS, bankaların kredi tahsis ve kredi kullandırım süreçlerine hız kazandırmakta, çoklu ve rutin işlemlerde (yeniden değerleme, vergi, sigorta, vs) operasyonel verimlilik sağlamaktadır.

 

GYS - Ekspertiz Yönetimi Modülü;

Bankaların müşterilerine kullandıracakları kredilere karşılık teminat olarak alacakları gayrimenkulün değerinin, talep edilen kredi miktarından düşük olup olmadığının tespiti ve söz konusu taşınmazın üzerinde başkaca ipotek, haciz vb. takyidatların olup olmadığı, imar-iskan uygunluğu vb.. daha birçok bilgiyi içeren ekspertiz raporlarının otomatik olarak üretiminde ve bankanın ilgili iş süreçlerinin otomasyonunda kullanılan modüldür.

 

GYS - İpotek Tesisi Yönetimi Modülü;

Kredi tahsis aşamasının sonunda müşterinin kredi talebi onaylanmış ise, ağırlıklı olarak ekspertiz sürecinde oluşan verilerle beslenen ipotek tesisi işlevlerinin, kurumun ilgili birimi, kurum avukatları ve/veya anlaşmalı dış avukatlık büroları kanalıyla uçtan uca ve kurum sistemleriyle entegre bir şekilde yerine getirilmesini sağlayan bir modüldür.