/etcBASE, ekonomik koşulların da etkisiyle sürekli artan gecikmiş alacakların, finans dünyasının kendine has operasyonlarına ve değişen stratejilerine en uygun şekilde yönetiminde 26 yılı aşkın deneyim, bilgi ve tecrübesiyle müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor. 

Finans sektörüne, teminatsız bireysel kredi alacaklarından, kendi içerisinde farklılaşan karmaşık ticari kredi alacaklarına kadar geniş bir yelpazede çözüm üreten /etcBASE, gecikmiş alacakların yönetiminde, Türkiye’nin en büyük bankalarının süreç pratiklerine hakim.

Firmamız, kredi alacaklarının gecikmeye düştüğü erken dönem aşamasından (0-90 gün), idari ve yasal takibe uzanan tüm süreci, kurum sistemleriyle tam entegre bir biçimde uçtan uça yönetebilen çözümler üretiyor.

BDDK’nın destek hizmetleri yönetmeliğine ve kurum güvenlik politika/prosedürlerine tam uygun uygulama altyapımız, farkındalığımız ve hizmet anlayışımız ile finans kurumlarının tahsilat yönetimi süreçlerine büyük bir katma değer yaratıyoruz.