YTS - UYAP

 

YTS - UYAP Kurumsal

/etcBASE ‘in 25 yıllık sektörel deneyimlerinin ve uygulama pratiklerinin tüm yansımalarını barındıran ve gerçek ihtiyaca dokunan; YTS UYAP Kurum Portal Entegrasyonu, YTS UYAP Uygulaması  ile yasal takip süreçlerinizde büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleşecek.

Ülkemizin en büyük ve seçkin kurumlarına “Gecikmiş Alacakların Yasal Yolla Takibi” alanında yazılım çözümleri ve destek hizmetleri sağlayan köklü bir firma olarak; Adalet Bakanlığımızın, çok sayıda sektörden büyük ve seçkin kurumlarımızın, binlerce avukatımızın ve milyonlarca vatandaşımızın doğrudan muhatabı olduğu bu alanda üstlendiğimiz kamusal sorumlululuğun her zaman bilincinde olduk ve daima bu sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmeye çalıştık. 

Adalet Bakanlığı'nın bugüne kadar UYAP sisteminde yaptığı geliştirmeler sayesinde UYAP sisteminin ulaştığı teknolojik düzey ile kurumların kendi sistemlerine yaptıkları yatırımları ve yoğun emeği, bu alandaki ürünlerimizle taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz..

Kurumsal UYAP Portal aboneliği kapsamında, Adalet Bakanlığı tarafından sağlanan ve kurumların operasyonları açısından belirli kısıtlar içeren kullanım imkanlarının, /etcBASE 'in tecrübesi ve yenilikçi yaklaşımı ile maksimum faydaya dönüştüğü bir hizmet altyapısı sunuyoruz.

  • UYAP Kurumsal Portal'de her biri ayrı bir dosya olarak ve dağınık şekilde tutulmakta olan, kapalı ve açık tüm UYAP dosyalarınızın (icra, hukuk, dava, ceza dava, talimat, arabuluculuk, vb) ve işlem hareketlerinin konsolide bir şekilde tutulup izlenebildiği,
  • Tahsilat, avans, masraf, harç gibi tutarsal kalemlerin ve reddiyatların dosya bazında ve/veya ilişkili dosyalar bazında konsolide olarak izlenebildiği,
  • Kendi yasal takip sisteminizdeki dosyalarınızla T.C. Adalet Bakanlığı UYAP sistemindeki dosyalarınızın eşleştirmelerinin, “dosya eşleştirme mekanizmalarımız” sayesiyle otomatik olarak yapılıp, “tam eşleşen dosyalar” ve “eşleşmeye aday dosyalar” ayrımında belirlenip, kurum yasal takip sistemine gönderilebildiği,
  • Tam eşleşen dosyalarınız için icrada gerçekleşen masraf, tahsilat, reddiyat gibi işlem hareketlerinin, UYAP sisteminden, kendi yasal takip sisteminize istenirse otomatik olarak, istenirse de bir onay akışına tabi bir şekilde yansıtılabildiği,
  • YTS altyapısının raporlama imkanlarının kullanımı ve task altyapısı sayesinde, açık-kapalı tüm dosyalarınızda reddiyatı henüz yapılmamış “harç”, “masraf”, “avans” ve “tahsilat” larınıza yönelik genel taramalar yapabileceğiz ve böylece icrada bekleyen alacaklarınıza yönelik toplu aksiyon alabileceğiniz,

bir hizmetler bütünü olan YTS UYAP'ı operasyonel ihtiyaçlarınız ile şekillenmiş, 23 yıllık /etcBASE tecrübesinin ürünü olan YTS (Yasal Takip Sistemi) ürünümüzden bağımsız olarak, ancak YTS ürünümüzün tüm operasyonel/altyapısal zenginliklerini (güvenlik, raporlama, yetkilendirme, task yönetimi, vb.) içeren bir servis yapısında sunuyoruz.

Bu servis yapısında /etcBASE, Adalet Bakanlığı'nın UYAP sisteminde yapacağı değişiklik ve düzenlemelerden vakitlice haberdar olacak, UYAP canlı ortamlarında gerçekleşecek değişiklik ve düzenlemelerin geliştirme ortamlarımızda uyarlanıp, kurum test ortamlarında test edilmesi, Adalet Bakanlığı ilgilileri ile gerekli iletişim ve koordinasyonun yürütülmesi ve tamamlanan uyarlama çalışmaların devreye alımı gibi hizmetleri, müşterinin talep etmesini beklemeden gerçekleştirecektir.

Ürünler