YTS

YTS

Kurumların erken dönem, idari takip ve yasal takip ana aşamalarından oluşan tahsilat süreçlerine, her aşamada hız ve verimlilik kazandırmaya yönelik olarak geliştirilmiş olan ve 23 yılı aşkın tecrübenin ürünü YTS; her birinin kendine özel dinamikleri ve işlevi olan Finans, Enerji, Telekom, Medya, Perakende, Otoyol İşletmeleri gibi faklı sektörlerin, Kredi Alacakları, Fatura Alacakları, Çek/Senet Alacakları, Otoyol İhlali Geçiş Alacakları gibi farklılaşan alacak türlerine göre özelleştirmiş uçtan uca tam entegre bir tahsilat sistemidir.

 • Kredi Sistemleri,
 • Fatura Sistemleri,
 • Muhasebe Sistemleri,
 • Çağrı Merkezi Sistemleri,
 • Telefon Santralleri,
 • Doküman Yönetim Sistemleri,
 • Alternatif Dağıtım ve Tahsilat Kanalları,

gibi dahili kurum sistemleri ve

 • T.C. Adalet Bakanlığı Kurumsal UYAP,
 • T.C. Adalet Bakanlığı Avukat Portal,
 • PTT (Posta, Telefon, Telgraf),
 • EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü),
 • SMS Servis Sağlayıcılar,
 • 118 Sorgusu Servis Sağlayıcılar

gibi harici çevre sistemler ile tam entegre çalışan YTS, bu başlık altındaki modül ve fonksiyonları ile kurumların, hukuk bürolarının ve tahsilat hizmeti veren çağrı merkezlerinin, tahsilat yönetimi alanındaki stratejik, organizasyonel ve operasyonel ihtiyaçlarınızın tümüne hitap eder.

Ürünler