Sektörler

/etcBASE’in, kurumların erken dönem, idari takip ve yasal takip ana aşamalarından oluşan tahsilat süreçlerine, her aşamada hız ve verimlilik kazandırmaya yönelik olarak geliştirdiği ve 23 yılı aşkın tecrübenin ürünü olan YTS çözümü, sektör bazlı geliştirmeler sonrasında her birinin kendine özel dinamikleri, jargonu ve işlevi olan Finans, Enerji, Telekom, Medya, Perakende, Otoyol İşletmeleri gibi faklı sektörler tarafından güvenle kullanılmasına imkan sağlamaktadır.

Bugün gelinen noktada YTS ile , Finans, Enerji, Telekom, Medya, Perakende sektörü şirketlerinin ve Otoyol İşletmelerinin; kredi alacakları, fatura alacakları, çek/senet alacakları, otoyol ihlali geçiş alacakları gibi farklılaşan alacak türlerine göre özelleştirmiş uçtan uca tam entegre bir tahsilat sistemi olarak tahsilat süreçlerine sağlıklı bir yön vermeye devam etmektedir.

Sektörler